รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่ 505 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา   
Create by : http://msglive.org Version 3.5.2 ©2565-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.